14462755_342065102793754_396078690638770

LiF-styret

Gjengen som bestemmer

Styret er ansvarlege for den daglege drifta og leiinga av LiF. Dei jobber kontinuerleg med både interne og eksterne avtalar mellom anna HVL Skape, Saman og andre. Styret er óg bindeleddet mellom LiF og HVL-administrasjonen, SiF, studentrådet og andre aktørar på høgskulen. Styret vert valde av generalforsamlinga til LiF, som er den øvste myndigheita i organisasjonen.

LiF-styret 19-20

Under ser du gjengen som har styrt skuta siste året. Trykk på namna om du vil kome i kontakt, eller verva om du vil lære meir om kva jobben går ut på!

IMG_2947_edited.jpg

Kevin Eriksen

Arrangementsansvarlig

IMG_2943_edited.jpg

Håvar Dankel

Aktivitetsansvarleg

10494794_115053372161596_399654478154391

Didrik Schønberg

Webansvarleg