Om oss

LiF er eit sosialt, og faglig tiltak for realfagstudentane i Førde. Vi ser eit behov for eit tiltak som fremjar sosial kontakt innad og mellom klassane, ikke nødvendigvis med alkohol. Linjeforeninga vil forsøke å plassere seg mellom SiF og NITO, i hovudsak som eit sosialt tiltak som kan gje fagleg utbytte: Dess betre ein kjenner nokon, dess enklare er det å ta kontakt dersom ein støter på problem – fagleg så vel som personleg.

Styret

Sindre Refvik

Styreleiar

Andreas Øsleby

Nestleiar

Gunnar Lein Sandnes

Økonomiansvarlig

Jonas Hjelle,

Webansvarlig

Kevin Eriksen

Arrangementsansvarlig

Didrik Schønberg

Styremedlem

Håvar Dankel

Styremedlem

©2020 by LiF. Proudly created with Wix.com