Om oss

Linjeforeninga er eit sosialt, og faglig tiltak for ingeniørstudentane i Førde. Med «ingeniørstudent» meinar vi òg studentane som tek bachelor i Informasjonsteknologi, samt forkurs for ingeniørutdanning. Slik det er i dag, har ingeniørstudentane to organisasjonar å forhalde seg til: Studentsamfunnet i Førde (SiF) og NITO sin studentorganisasjon. SiF har hyppige, sosiale arrangement for alle studentane. Elles held NITO nokre bedriftspresentasjonar og kurs gjennom året, dvs. i hovudsak faglege tiltak. Begge organisasjonane har medlemsavgift.

 

Vi ser eit behov for eit tiltak som fremjar sosial kontakt innad og mellom klassane, utan alkohol. Linjeforeninga vil forsøke å plassere seg mellom SiF og NITO, i hovudsak som eit sosialt tiltak som kan gje fagleg utbytte: Dess betre ein kjenner nokon, dess enklare er det å ta kontakt dersom ein støter på problem – fagleg så vel som personleg.

Styret

Odin Karlsen,

Leder

Kristoffer Nordheim,

Nestleder

Henry Mjåtvedt,

Økonomiansvarlig

Jonas Hjelle,

Webansvarlig

Andreas Øsleby, Sekretær

©2020 by LIF - Linjeforening for ingeniørar i Førde. Proudly created with Wix.com