Om oss

LiF er eit sosialt, og faglig tiltak for realfagstudentane i Førde. Vi ser eit behov for eit tiltak som fremjar sosial kontakt innad og mellom klassane, ikke nødvendigvis med alkohol. Linjeforeninga vil forsøke å plassere seg mellom SiF og NITO, i hovudsak som eit sosialt tiltak som kan gje fagleg utbytte: Dess betre ein kjenner nokon, dess enklare er det å ta kontakt dersom ein støter på problem – fagleg så vel som personleg.