© 2017 Linjeforeningen KIF.

Si hei, vi setter pris på deg!

Håkon
Kristian
Åslie

Leder

Marte
Svebak

Event & Sponsor

Linn
Chanin
S. Næss

Økonomi

Adrian
Langfeldt

Nestleder

Kristina
Sletten

Booking & Skribent

Sosiale Medier

E-post

                          Post@linjeforeningen.com

Anja
Karoline
Wifladt

Kommunikasjon

Martin
Sætre

Mentor

TOP