© 2017 Linjeforeningen KIF.

KIF CONNECT

Hva skjedde i 2015

Hva skjedde i 2016

Hva skal skje i 2017

Våre
Foredragsholdere

Vi
skaper
Minner

KIF Connect er Linjeforeningens årlige og største arrangement. Hensikten er å tilby KIF elever ved skolen innsikt fra Oslo’s startup miljø og næringsliv, gjennom relevante foredragsholdere. Vi ønsker å inspirere gründerspirer og gi deltakerne mulighet til å bygge nettverk og innta kunnskap som kan benyttes både i og utenfor skolen.

Høyskolen Kristiania

Prinsensgate 22

DATO

KOMMER
TOP