© 2017 Linjeforeningen KIF.

Erfaringer og syn på innovasjon i Norge

av Kristina Annabel Bergene Sletten
20.04.2017
I Arbeiderpartiet er entreprenørskap et sentralt begrep som i alle andre politiske partier. Nestleder i Arbeiderpartiets KUF-fraksjon, Marianne Aasen møtte oss i Linjeforeningen KIF over en kopp kaffe på stortinget hvor hun snakket varmt om sine erfaringer og syn på innovasjon i Norge.
TOP